3. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı ve Konuları 2019-2020

3. sınıf Türkçe konuları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 3.sınıf Türkçe müfredatına uygun olarak hazırlanıp aşağıda listelenmiştir.
3. sınıf Türkçe konu anlatımı sayfalarına, zaman içinde sitemizde yayınlayacağımız konu anlatımları ve etkinliklere açacağımız konularla ulaşabilirsiniz. Sene boyunca 3.sınıflarla ilgili bilgileri aktaracağız sizlere.

3. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları

1. Anlam Bilgisi

 • Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Deyimler
 • Olayları Oluş Sırasına Göre Yazma
 • Hikaye Unsurları (Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
 • Metnin Başlığı
 • Metnin Konusu
 • Metnin Ana Fikri
 • Gerçek ve Hayalî (Kurgu) Unsurlar
 • Görsel Yorumlama
 • Harita ve Kroki Okuma
 • Tablo ve Grafik Okum
 • Karikatür Okuma
 • Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler)
 • Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi)
 • Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma

3. Metin Türleri

 • Hikaye Edici Metinler
 • Bilgilendirici Metinler
 • Şiir


Bir cevap yazın