Bilsem Sınav Sonuçları Ne zaman Açıklanacak 2020

Bilsem sınavı yapılmaya başlandı. Her hafta sonu bir kaç okuldan kayıt olanlar sınava giriyorlar. Biz de girdik. Bakalım neler olacak.. Bizim okuldan kayıt olan çocuklar da sınava girdiler bu hafta sonunda. İnşallah hepsi kazanırlar önemli olan bireysel elemede kazanmak.

Çevremizde bir çok çocuk ikinci sınavda yani sözlü sınavda elendi. Sorular soruyorlarmış, zeka testleri yapıyorlarmış çocuklara. Sınav neden var o zaman onu anlayamadım. Zaten bu çocuk stresi, heyecanı ,korkuyu ve endişelerini yenip dikkatini toplayıp 45 dk boyunca 70 adet farklı statülü sorularınızı çözmüş. Benim aklım almıyor. Kazansa bile çocuk için hayal kurmayın ona söylemeyin. Bir sınava daha gireceğiz diye söyleyin.

Kazandığı zaman bildirmeyin. Oley kazandın filan yapmayın. Yazık insanlar üzülüyorlar. Kaybetseniz de farketmez 3. sınıfa kadar tekrar girme hakkınız var . Yeniden kayıt olun yine kazanırsınız. Resim ve müzik yetenek alanlarından sınava katılacak olanlar için çalışma imkanları var ise çalışsınlar. Çocuğunuzla ritim çalışabilirsiniz, name hafıza çalışabilirsiniz. .. Resim için de aynı şey geçerli 3 kelime verip bununla ilgili resim çiz diyorlarmış. Hayalleri ve hayal gücünün varlığını ve resime bunu nasıl yansıttığını ölçüyorlarmış. Bunun eğitimini alan insanlar neye göre değerlendiriyorlar nasıl karar verebiliyorlar çok ince çok zor işler bunlar . Çocuğunuzun yeteneğine uygun alanlarda onu yetiştirebilirsiniz.

Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacaktır.

b) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 13 Mayıs – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

c) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

d) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ: Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

e) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

f) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecektir.

g) Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacaktır.

h) Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 21 Ağustos 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Belirtildiği üzere öğrencimiz gereken giriş belgesi ve kimliği ile mülakat günü ilgili yerde hazır bulunması gerekiyor.

Mülakatta kendisine sınıfına göre uygun testlerden sorular sorulacaktır. Ülkemizde Anadolu-Sak Zeka Ölçeği “ASİS” adıyla oluşturulan kendi zeka testimizin 1.sınıflara uygulandığını biliyoruz. 2. ve 3. sınıflara ise geçmiş yıllarda kullanılan Winchester Zeka Testi, Wechsler Nonverbal Yetenek Testi ,KBIT-2 Kaufman Brief Intelligence Testi gibi testlerin kullanıldığı düşünülmektedir. Bu sene ASİS 2. sınıflara da uygulanabilir.

Bu testlerin örnek sorularına ulaşmaya çalışmak hem sizi hem öğrenciyi yoracaktır. Çünkü yanlış bir yönlendirmede verilecek doğru cevapların kaybı büyük olacaktır.

Burada asıl nokta “İşleyen demir ışıldar” mantığı ile öğrencilerimizi sürekli aktif tutmak. “Sorunun içeriği uygun mu? Bu soru çıkar mı? Bunun konuyla alakası yok! ” gibi söylemler ile değil, ” Hadi bu soruyu da çöz bakalım”  diyerek onları sürekli zekalarını kullanmaya teşvik etmelisiniz. Labirent oyunları, yap-boz oyunları, bilmece- bulmaca gibi etkinlikler ve onlarla soru-cevap aktiviteleri ile bu zamanı değerlendirmelisiniz. Hafızalarını güçlendirmelisiniz.

Görsel Sanatlar Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Görsel sanatlar yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemeleri Bakanlık tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

b) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve öğrencilerden çizim yapmaları istenecektir. Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecektir.

c) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler, Bakanlık tarafından illere resmî yazı ile bildirilen tarihlerde merkezî olarak planlanacak ve yapılacaktır.

d) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Görsel sanatlar yetenek alanında yapılacak değerlendirmelerin sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

ÖNEMLİ: Görsel sanatlar yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Görsel sanatlar alanında bireysel değerlendirme çalışmalarında öğrencilere belirli kompozisyonlar üzerinde resim yapmaları istenebilir. Örneğin 3 kelime verilip, bu kelimeler ile ilgili bir resim yapması istenebilir.

Siz de evde çocuğunuz ile bu çalışmayı yapabilirsiniz.

Bir resim sanatçısını düşünün. Fırçasını iyi kullanması ve güzel bir hayal dünyasına sahip olması yetenektir. Bununla birlikte resim sanatçıları da resim egzersizleri yaparlar. Onlara sürekli egzersiz yaptırmanız yeteneklerini daha iyi bir noktaya getirecektir.

Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

a) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “müziksel işitme/bellek” ve “müziksel farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine göre sorular sorulacaktır.

b) Giriş belgesinde adayların tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten öğrenciler müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. ( Videonun benzeri sayfamızda şuan)

c) Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 13 Mayıs – 09 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

d) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 08 Mayıs 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

e) Öğrenciler, kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

ÖNEMLİ: Müzik yetenek alanında uygulamaya girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.

Örnek videoyu inceleyerek bireysel değerlendirme hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2018-2019 Bilim ve sanat merkezleri için müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler için tanıtım videosu hazırlanarak yayınlandı.Öğrenciler müzik yetenek alanında yayınlanan videodaki kriterler doğrultusunda bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Sınıf DüzeyiGenel Zihinsel Yetenek AlanıResim Yetenek AlanıMüzik Yetenek Alanı
1.sınıflar370350350
2.sınıflar440430430
3.sınıflar470460460

Bir cevap yazın