Ezbercilikten Uzak Eğitim Nedir? Nasıl Uygulanır?

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemidir. Bir diğer deyişle; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.  Peki, bu eğitim sisteminin faydaları nelerdir? Öğrenciler kaç yaşından itibaren STEM ile tanışmalıdır? Bu sistem hayatımızı nasıl değiştirir?

STEM eğitim sisteminin amacı

STEM eğitim sistemi, projeye dayalı ve uygulamaya dönük bir eğitim yaklaşımı önerir. Amaç; düşündüklerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlar.

 

Okul öncesi eğitimde erkenSTEM yaklaşımı

Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM yaklaşımı ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilir. erkenSTEM yaklaşımıyla 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur.

erkenSTEM eğitim sisteminin önemi

Tüm öğrenciler aynı bilgi temelli hayat problemi için çözüm üretirken, her sınıf seviyesinde hedeflenen farklı kazanımlara göre bireyselleştirerek, farklı malzemeler ile aynı dersi uygular. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler birbirlerinin ürettikleri projeleri inceleyebilir, daha vizyoner bir bakış açısı kazanır.

erkenSTEM ile öğrencilerin kazandıkları

Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırırlar. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi, öğrencilerin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır. Sınav başarısına da katkı sağlayan bu eğitim yaklaşımı, aynı zamanda öğrencileri sorgulamaya, üretmeye yöneltir. Öğrenciler bilmedikleri sorulara bile yorumlama yöntemiyle yanıt bulabilirler.

 

Bir cevap yazın