Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

3.sınıf ve 2.sınıf konusu olan zıt anlamlı kelimeler ile kelimelerin zıt anlamlarını tam ters anlamlarını öğreniriz. Bu konu aslında 1.sınıftan beri bahsedilerek daha çok zıt anlamlı kelime öğrenilmesini hedefliyor. 2.Sınıfta daha fazla kelime sundu öğretmenlerimiz. Bu sene 3.sınıf zıt anlamlı kelimeler konusunda daha zor kelimeler öğreneceğiz diye düşünüyorum.

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.

Örnek(ler)

» uzak ↔ yakın
» bulanık ↔ berrak
» kirli ↔ temiz
» ileri ↔ geri
» güzel ↔ çirkin
» iç ↔ dış
» soğuk ↔ sıcak
» sık ↔ seyrek
» iyimser ↔ kötümser
» inmek ↔ çıkmak
» sağ ↔ sol
» zengin ↔ fakir

Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.
Örnek(ler)

» gelmek – gelmemek (olumsuzu)
» gelmek – gitmek (zıt anlamlısı)

» kirli – kirsiz (olumsuzu)
» kirli – temiz (zıt anlamlısı)

» almak – almamak (olumsuzu)
» almak – vermek (zıt anlamlısı)

 >  Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.Örnek(ler)» Dün akşam bize geldi. (gerçek anlam)
» Bu işin sonu nereye gider? (mecaz anlam)
Yukarıdaki cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin karşıtı değildir; çünkü gelmek gerçek anlamıyla, gitmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

Bir cevap yazın